CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ CHÙA BỘC

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 5366 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng

 

MS: 15933 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 6879 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng

 

MS: 942 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 7209 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 9519 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 10033 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 250 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8000 usd/tháng

 

MS: 3718 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 16599 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

 

MS: 16839 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 6207 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 10000 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng

 

MS: 6200 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng

 

MS: 10942 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 11011 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

 

MS: 6205 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 5073 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 9571 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5.15 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

 

MS: 9193 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 83 (m2)

Mặt tiền: 11.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 5271 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 10095 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 3511 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 6728 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 48 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 6199 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 9165 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 64 triệu/tháng

 

MS: 10973 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 2879 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 7416 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

 

MS: 9522 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 687 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

 

MS: 11025 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 37 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8519 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 46 triệu/tháng

 

MS: 6195 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8892 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 7345 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 9541 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 64 triệu/tháng

 

MS: 9607 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8298 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 44 triệu/tháng

 

MS: 8340 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 56 triệu/tháng

 

MS: 8435 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 3487 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

 

MS: 841 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 237 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45.5 (m2)

Mặt tiền: 3.75 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 9272 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng

 

MS: 5614 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

 

MS: 955 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng

 

MS: 1544 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 44 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 3069 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 1164 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 38 triệu/tháng

 

MS: 1619 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 68 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 73 triệu/tháng

 

MS: 6839 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 10471 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 2.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 2837 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 11132 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 3300 usd/tháng

 

MS: 3449 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng

 

MS: 5360 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 8740 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng

 

MS: 7818 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 8036 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8290 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 3488 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận

 

Xem thêm hơn 10.000 BĐS mặt ph ti - http://diaocthudo.com

 

Tư vấn mua bán & cho thuê nhà mặt phố:

CÔNG TY ĐC TH ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

 

Thanks & Regard !

Comments