CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THÁI HÀ

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 20919 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6509 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7131 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6028 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 18111 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 230 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 210 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 17106 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 120.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16463 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15915 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15312 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 58 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 43.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14913 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 29.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13009 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 1000 (m2)

Mặt tiền: 33 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 13 usd/m2/tháng - Giá mới >>

MS: 10930 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10520 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 240 (m2)

Mặt tiền: 35 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40.0 usd/m2/tháng - Giá mới >>

MS: 10123 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 55.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9450 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 53.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7102 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 64 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: 80.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7075 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 82 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 6.5 (tầng)

Giá: 6000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5824 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 486 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 30000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 4576 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4336 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 125 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3373 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 135 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 4000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 847 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 700 (m2)

Mặt tiền: 35 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 19525 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9286 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 85 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 5500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 16550 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 43 (m2)

Mặt tiền: 4.4 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11704 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16244 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 92 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 3500.0 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 6059 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1228 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 14 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 95.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2501 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 2000.0 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 6040 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6363 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 60.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4935 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 100.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9515 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 140 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 11 (tầng)

Giá: 10.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3861 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 74.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2799 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8819 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 128.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9429 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2904 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 120.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6027 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 41 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8203 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 140 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 180.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7773 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1811 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10316 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 197 (m2)

Mặt tiền: 8.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 170 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8532 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9604 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11707 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 27 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 33.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7696 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 6500.0 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 12671 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1247 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 56 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4540 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 93 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 100.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3312 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 5000.0 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5021 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 108 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7633 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 417 (m2)

Mặt tiền: 13 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7514 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 182 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 12017 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 616 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 50.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8682 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13565 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2555 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1599 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 38 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12674 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7923 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 4500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 13276 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11579 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14963 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 55.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10731 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13411 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14137 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 85 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14515 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14555 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9325 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 240.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2692 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5241 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 132 (m2)

Mặt tiền: 6.25 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11961 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14296 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9533 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 51 (m2)

Mặt tiền: 4.25 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 2700 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 15914 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 50.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5467 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 69 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 110.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5606 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 55.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16204 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 65.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16218 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6672 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 15327 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 3000.0 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 1135 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 15148 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 5000.0 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 15479 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15917 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12669 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 15.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15280 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11747 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 4816 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 150.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7393 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 921 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15321 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14912 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 65.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3410 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: 315.0 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7756 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 6.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 10000.0 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 10121 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 307 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 33 usd/m2/tháng - Giá mới >>

MS: 1436 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 189 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1230 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 11 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3573 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 9.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 116 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8702 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 3200 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 6610 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 520 (m2)

Mặt tiền: 19 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 160 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11975 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14384 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3943 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 6000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 1767 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 817 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12260 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10594 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 38 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2155 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12670 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13056 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 12657 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 197.9 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 13121 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7972 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6988 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2244 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8563 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6733 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1142 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2906 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2502 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7754 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 5500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 270 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 857 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 95 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9099 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8431 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1783 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 68 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3574 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 135 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 7.5 (tầng)

Giá: 75 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9665 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 33 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8049 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12286 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1863 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 86 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9647 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 47 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1920 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 73 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4329 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 4187 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 44 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3521 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8239 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 179 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9845 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11599 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 4000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 1546 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5857 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 8.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5664 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3290 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 28 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4567 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7670 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6968 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 6 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4400 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3688 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7080 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 61 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 34 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7320 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4959 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2851 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 844 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 16.5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 958 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 44 (m2)

Mặt tiền: 2.6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9097 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4740 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5846 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8811 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 110 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8864 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 31 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8911 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 48 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 82 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9038 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9054 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 37 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5373 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 46 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 985 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6394 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9910 - Cho thuê nhà mặt đường phố Thái Hà

Diện tích: 19 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 12.5 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

Comments