CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN CHÍ THANH

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 16826 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16825 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16302 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 11 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8916 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 5.4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5992 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 43 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5965 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5774 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 46 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5769 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 1500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 1825 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1651 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 8358 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5447 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5982 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3641 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15317 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9411 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 470 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11622 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5783 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 175 (m2)

Mặt tiền: 11 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10772 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 69 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 221 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8118 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11529 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 4200 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5973 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14557 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 300 (m2)

Mặt tiền: 27 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 180 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6001 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 33 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15737 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 47 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13036 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 14000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 4871 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 575 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 7.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1286 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 115 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4142 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 6.8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5772 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9861 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 225 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 57 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6901 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 75 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1381 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13408 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 27 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10261 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3271 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11081 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 10383 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5246 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11523 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5984 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 88 (m2)

Mặt tiền: 6.6 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13957 -- Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12251 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10751 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7532 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 765 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 33 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6015 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10096 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 112 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 126 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 82 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1665 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 66 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1042 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5974 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1854 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9283 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5981 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 327 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10181 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 128 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 105 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5989 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11567 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 28 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5990 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11479 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 43 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1577 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10601 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5997 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6012 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3205 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5786 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 42 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 757 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1034 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 253 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 782 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Chí Thanh

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

TAGS: Cho thuê mặt bằng trung tâm thương mại, Cho thuê mặt bằng làm showroom, Cho thuê mặt bằng kinh doanh xe máy, Cho thuê mặt bằng kinh doanh xe đạp, Cho thuê mặt bằng kinh doanh tour, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Thời Trang, Cho thuê mặt bằng kinh doanh thẩm mỹ viện, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Spa, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Siêu Thị, Cho thuê mặt bằng kinh doanh phòng khám, Cho thuê mặt bằng kinh doanh nhà sách, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Nhà Hàng, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Mỹ Phẩm, Cho thuê mặt bằng kinh doanh mặt phố Nguyễn Chí Thanh, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Khách Sạn, Cho thuê mặt bằng kinh doanh giá rẻ, Cho thuê mặt bằng kinh doanh điện thoại, Cho thuê mặt bằng kinh doanh café, Bảng giá thuê mặt bằng kinh doanh tại Hà Nội
Comments