CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ PHẠM NGỌC THẠCH

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 8894 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 79 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 4200 usd/tháng

 

MS: 16676 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 26.5 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 598 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng

 

MS: 3601 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 175 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 85 triệu/tháng

 

MS: 5190 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 11668 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

 

MS: 4250 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 7771 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 567 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng

 

MS: 2794 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 3550 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 6034 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng

 

MS: 9774 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 49 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 10923 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng

 

MS: 3798 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng

 

MS: 11773 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 26 triệu/tháng

 

MS: 1601 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

 

MS: 7760 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 800 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 74 triệu/tháng

 

MS: 16707 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 96 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 285000 vnd/m2/tháng

 

MS: 3600 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

 

MS: 5118 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng

 

MS: 12127 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng

 

MS: 2212 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng

 

MS: 90 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng

 

MS: 8306 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng

 

 

MS: 10758 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

 

MS: 6876 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 6.3 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 16255 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 27 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 4927 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 8170 54 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng

 

MS: 16189 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 4060 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng

 

MS: 8031 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 6060 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 11511 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

 

MS: 7282 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 1431 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 2127 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 117 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: ă (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 1887 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng

 

MS: 3900 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

 

MS: 3065 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 5635 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng

 

MS: 12475 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 810 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 68 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

 

MS: 4506 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

 

MS: 6773 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng

 

MS: 1305 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 3158 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 8157 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng

 

MS: 6790 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 5063 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 11963 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 1935 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 26 triệu/tháng

 

MS: 8613 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 10391 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 28 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 11593 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 10112 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.1 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng

 

MS: 6024 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8024 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 6061 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 11216 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 1.6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng

 

MS: 2322 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng

 

MS: 4345 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng

 

MS: 4258 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 19 triệu/tháng

 

MS: 544 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 62 triệu/tháng

 

MS: 3728 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng

 

MS: 7058 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 4066 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 10925 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 4522 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 5671 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng

 

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố khác tại - http://diaocthudo.com

 

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

 

Thanks  Regards !

Comments